About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  


        เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2554 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี บริเวณด้านหน้า อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2554 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย พร้อมรับของที่ระลึกในงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 บริเวณเต้นท์ข้างอาคาร SC.05


        นอกจากนี้ ขอเชิญชมนิทรรศการและกิจกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุม พิมล กลกิจ อาคาร SC.07 ชั้น 4 ในบูทกิจกรรมนอกจากนิทรรศการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ท่านยังจะได้ทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมรับของที่ระลึก
 
GECNET Home Contact us